Fundacja Pro Paribus - Dla Równych

Fundacja Pro Paribus - Dla Równych

 

Fundacja „PRO PARIBUS - Dla Równych” zajmuje się szeroko rozumianą pomocą osobom niepełnosprawnym i jest źródłem wsparcia osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.


Z Fundacją współpracują wolontariusze. Jako organizacja oparta na zasadach wolontariatu, dążymy do tego, aby skupiać wokół siebie ludzi otwartych na potrzeby chorych i słabszych, chcemy wzmacniać postawy wolontarystyczne i humanitarne w polskim społeczeństwie.


Fundacja skupia zróżnicowanych światopoglądowo doświadczonych specjalistów z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, tj. doradców zawodowych, psychologów oraz pedagogów.
Prowadzimy także własny ośrodek szkoleń i baz danych, jak również zajmujemy się analizami dotyczącymi edukacji, rynku pracy i zatrudnienia.


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja jest gotowa współdziałać z innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Wśród ostatnich projektów Fundacji możemy wyróżnić przyznawanie stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2006/2007- „Dyplom z Marzeń”, w porozumieniu i przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości pod patronatem dziennika Rzeczpospolita.


Najbliższe cele i założenia Fundacji PRO PARIBUS to kontynuacja projektu „Dyplom z Marzeń”, a także zamiar nawiązania współpracy z domami dziecka z naszego okręgu (Warszawa-Bielany) i pomaganie ich wychowankom w czasie procesu usamodzielniania się i wkraczania w dorosłe życie.

 

OPP

Fundacja „PRO PARIBUS -
- Dla Równych” jest Organizacją Pożytku Publicznego

 

Sprawozdania finansowe:
2015
2014
2013
2012
2011

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.